Get Adobe Flash player

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Powiatowy Konkurs Mitologiczny – „W starożytnym kręgu”

9 maja 2018 roku odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Już po raz ósmy nauczycielki języka polskiego, p. Ewa Gunia i p. Jadwiga Kubicka zorganizowały i przeprowadziły trzyetapowy konkurs skierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych powiatu buskiego.

pow_mit2018_01.jpg - 66.35 KB

Jego ideą jest przybliżenie młodzieży sztuki i kultury starożytnych Greków, których ślady odnajdujemy w literaturze, malarstwie, rzeźbie różnych epok, a także w filmie i języku. Dzięki niemu dzieci z różnych szkół mogą się integrować i rywalizować ze sobą o laur najlepszego znawcy „Mitologii” Jana Parandowskiego, a my nauczyciele mamy okazję lepiej ich przygotować do uczestnictwa w kulturze poprzez ukazanie roli antyku, a także promować uczniów uzdolnionych humanistycznie.

W finale konkursu uczestniczyli zwycięzcy gminnego etapu konkursu, który odbył się w marcu jednocześnie we wszystkich szkołach, a poprzedzony został eliminacjami szkolnymi. W tym roku szkolnym autorką pytań konkursowych była pani Ewa Gunia.

Realizacji konkursu towarzyszyła jak co roku uroczysta oprawa i atmosfera, o którą zadbały organizatorki. Oprócz zaproszonych nauczycieli i ich wychowanków inaugurację konkursu uświetniła pani Jolanta Maślicha, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, który sprawuje patronat nad tym wydarzeniem oraz dyrektor PSP nr 2 w Busku-Zdroju, pan Dariusz Kumor i z-ca dyrektora, pani Małgorzata Chrzanowska. Uroczystość rozpoczęła się na holu szkoły, który na tę okoliczność zamienił się w namiastkę greckiego amfiteatru.

Zaproszonych gości, w tym rodziców oraz uczniów klas V-VII placówki powitała p. Jadwiga Kubicka, przypominając cele konkursu i wyrażając satysfakcję z zainteresowania nim nauczycieli i uczniów szkół z ościennych gmin powiatu buskiego; przedstawiła również program spotkania.

pow_mit2018_02.jpg - 71.90 KB

Następnie głos zabrała p. Jolanta Maślicha, wyrażając swoje uznanie dla roli tej inicjatywy w lokalnej społeczności oraz sprawnej organizacji konkursu, co można zaobserwować co roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu inicjatorek konkursu, czyli p. E. Guni i p. J. Kubickiej oraz ich harmonijnej współpracy zarówno z PODiDN-em, dyrekcją szkoły jak i polonistami zaprzyjaźnionych szkół powiatu buskiego.

pow_mit2018_03.jpg - 59.11 KB

Z kolei dyrektor placówki, pan Dariusz Kumor przypomniał, że konkurs ma w naszej szkole długoletnią tradycję; jest realizowany już od 18-tu lat na etapie gminnym, a od 8 lat zyskał rangę konkursu powiatowego. Zauważył również, że fakt, iż szkoły powiatu buskiego licznie w nim uczestniczą, dowodzi jego atrakcyjności, a także zaufania wobec organizatorek, co również napawa go dumą, tym bardziej, że tego typu działania służą promocji naszej szkoły w środowisku.

pow_mit2018_04.jpg - 82.09 KB

Po jego wystąpieniu widzowie zostali zaproszeni na spektakl pt. „W starożytnym kręgu” w wykonaniu uczniów klasy szóstej „A” i reżyserii p. J. Kubickiej. Przebrani w stroje greckich bogów przedstawili oni zabawne scenki i dialogi z udziałem całej plejady mitologicznych postaci, przewijających się przed oczami niesfornego ucznia, który uważa, że nie musi nic wiedzieć na temat mitologii, tylko polonistka się uparła. Dopiero przewodniczka Atena uświadamia mu, że został przeniesiony ze współczesnego świata w mitologiczne czasy, ponieważ zlekceważył dawną kulturę, która przecież wpłynęła na rozwój obecnej cywilizacji. Bohater nie ma wyjścia, musi poznać greckich bogów, aby odkupić grzech lekceważenia. Tylko wtedy będzie mógł wyjść z labiryntu i wrócić do przyszłości I tym samym widzowie wraz z chłopcem mają okazję przypomnieć sobie historie bóstw z mitologii, które zostały ukazane trochę w krzywym zwierciadle, ale niemniej służą pogłębieniu wiedzy o starożytności i ciekawych historiach postaci z mitologii greckiej.

pow_mit2018_05.jpg - 95.29 KB

pow_mit2018_06.jpg - 93.85 KB

pow_mit2018_07.jpg - 79.73 KB

Niepowtarzalną grecką muzykę biesiadną i wspaniałą charakteryzację występujących uczniów, a także ich świetnie wczucie się w grane postaci docenili widzowie gromkimi brawami i ciepłymi komentarzami, na co niewątpliwie artyści zasłużyli. Trzeba przyznać, że młodociani aktorzy stanęli na wysokości zadania, zresztą ich rodzice również, włączając się w przygotowanie strojów i rekwizytów podnoszących wartość występu.

pow_mit2018_08.jpg - 62.17 KB

Zainteresowanie wzbudziła również wystawka kolorowych tablic z plakatami przygotowanymi przez uczestników koła polonistycznego, ukazującymi podobizny greckich bogów oraz przykłady wykorzystania motywów greckich we współczesnym języku jak również przedstawiającymi zabytki i walory współczesnej Grecji oraz różne ciekawostki zachęcające do podróży do tego niezwykłego kraju.

pow_mit2018_09.jpg - 61.38 KB

Po tej duchowej uczcie finaliści konkursu zmierzyli się z testem składającym się z zadań zamkniętych i krótkiej odpowiedzi trwającym 60 minut. Komisja, którą tworzyli nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, czuwała nad sprawnym jego przebiegiem. Po zakończeniu pracy przez uczniów testy zostały od razu sprawdzone, natomiast uczestnicy konkursu czas oczekiwania na wyniki spędzili w szkolnej bibliotece, gdzie przygotowano dla nich poczęstunek.

pow_mit2018_10.jpg - 78.64 KB

Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie konkursu, czyli ogłoszenie listy laureatów oraz wręczenie uczniom dyplomów, książek oraz upominków ufundowanych przez organizatorki.

pow_mit2018_11.jpg - 76.04 KB

Laureatami tegorocznego Powiatowego Konkursu Mitologicznego, w którym wzięło udział 15 uczniów z 10 szkół, zostali (kolejność uczniów według liczby zdobytych punktów):

Oliwier Pakuła – I miejsce – PSP Nowy Korczyn; opiekunka p. Barbara Bonar

Bartosz Śnieżny – I miejsce – PSP Nowy Korczyn; opiekunka p. Barbara Bonar

pow_mit2018_12.jpg - 69.86 KB

Krzysztof Naporowski – II miejsce – PSP Nowy Korczyn; opiekunka p. Barbara Bonar

Kacper Kochański – II miejsce – ZPO Szaniec; opiekunka p. Grażyna Łucarz

pow_mit2018_13.jpg - 73.96 KB

Olaf Piotrowski – III miejsce – PSP Nowy Korczyn; opiekunka p. Barbara Bonar

Karol Paw – III miejsce – PSP Siesławice; opiekunka p. Agnieszka Zawadzka-Musiał

Tymoteusz Panek – III miejsce – PSP Zbludowice; opiekunka p. Barbara Siemieniec

pow_mit2018_14.jpg - 75.26 KB

Kamil Czapla – IV miejsce – ZPPO Wójcza; opiekunka p. Beata Wojtyś

Bartosz Dyl – IV miejsce – PSP Pacanów; opiekunka p. Patrycja Lelas

pow_mit2018_15.jpg - 77.41 KB

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.

Serdecznie podziękowania składamy wszystkim uczestnikom mitologicznych rozgrywek oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów i pracę w komisji konkursu.

Organizatorki: Ewa Gunia, Jadwiga Kubicka

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!